Hadice odvádějící elektrostatický náboj

Na ochranu před vznícením v důsledku elektrostatických nábojů.

Master-PUR L Trivolution

PU odsávací a transportní hadice, lehká, vysoce flexibilní, povrchový odpor < 109 Ohm, permanentní antistatická, mikrobům odolná, těžko vznětlivá

Oblasti použití

 • Vysoce flexibilní spirálová hadice pro sání a transport abrazivních pevných látek, plynných a tekutých médií, jemnozrnného materiálu, např. prach a prášek
 • Sání / extrakce papíru a textilních vláken - Ochranná hadice proti mechanickému opotřebení
 • Odsávání olejové mlhoviny
 • Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

Standardně dodávané

 • DN 25 - DN 500
 • Barva: transparentní 
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR L-EL

PU odsávací a transportní hadice, lehká, velmi flexibilní, elektricky vodivá, povrchový odpor < 104 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány antistatické vlastnosti
 • Sací a transportní hadice pro abrazivní pevné látky, plynná a tekutá média
 • Transport jemnozrnných částic jako jsou prach a prášek, odsávání olejové mlhoviny

Standardně dodávané

 • DN 25 – DN 500
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR L-MHR A

PU odsávací a transportní hadice, lehká, vysoce flexibilní, mikrobům a hydrolý- ze odolná, povrchový odpor < 109 Ohm, permanentní antistatic- ká, těžko vznětlivá

Oblasti použití

 • Doprava jemnozrnných částic, jako je například prach a prášek
 • Sání / extrakce papíru a textilních vláken - Ochranná hadice proti mechanickému opotřebení
 • Sací a transportní hadice pro abrazivní pevné látky, u kterých je potřebná odolnost vůči mikrobům a hydrolýze - Odsávání olejové mlhoviny

Standardně dodávané

 • DN 25 - DN 500
 • Barva: transparentní 
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR H Trivolution

PU odsávací a transportní hadice, středně těžká, flexibilní, povrchový odpor < 109 Ohm, permanentní antistatic- ká, mikrobům odolná, těžko vznětlivá

Oblasti použití

 • Odsávání a transport abrazivních materiálů, papírových vláken, granulátů, plynných a tekutých médií, hrubozrnných materiálů s vysokou obrusností, např. piliny
 • Standardní hadice pro průmyslové vysavače a dopravní zařízení pro granulát
 • Odsávání olejové mlhoviny
 • Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

Standardně dodávané

 • DN 13 - DN 500
 • Barva: transparentní 
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR H-EL

PU odsávací a transportní hadice, středně těžká, velmi flexibilní, elektricky vodivá, povrchový odpor < 104 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány antistatické vlastnosti
 • Speciální hadice pro průmyslové vysavače v oblastech chráněných před explozí
 • Pro abrazivní pevné látky, plynná a tekutá média, hrubozrnné částice s nejvyšší obrusností, odsávání olejové mlhoviny

Standardně dodávané

 • DN 25 – DN 500
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR H-MHR A

PU odsávací a transportní hadice, středně těžká, vysoce flexibilní, mikrobům a hydrolýze odolná, povrchový odpor < 109 Ohm, permanent- ní antistatická, těžko vznětlivá

Oblasti použití

 • Ochranná hadice proti mechanickému opotřebení
 • Sací a transportní hadice pro abrazivní pevné látky u kterých je potřebná odolnost vůči mikrobům a hydrolýze

Standardně dodávané

 • DN 16 - DN 500
 • Barva: transparentní 
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR HX-EL

PU odsávací a transportní hadice, těžká, velmi flexibilní, elektricky vodivá, povrchový odpor < 104 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány antistatické vlastnosti
 • Odsávací a transportní hadice pro extrémně abrazivní pevná, kapalná a plynná média
 • Odsávání hrubozrnných částic s nejvyšší obrusností

Standardně dodávané

 • DN 32 – DN 300
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 20 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR HX Trivolution

PU odsávací a transportní hadice, se zesílením pod spirá- lou, oděru / vakuu -odolná, zesílená, per- manentní antistatická, povrchový odpor < 109 Ohm, mikrobům odolná, těžko vznětlivá

Oblasti použití

 • Sací a transportní hadice pro silážní vozidla, nakládací stanice, štěrkování plochých střech, vysoce abrazivní média, problematický přepravovaný materiál jako je písek, štěrk, obilí, atd.
 • Vynikající pro větší odolnost a delší intervaly údržby
 • Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

Standardně dodávané

 • DN 32 - DN 300
 • Barva: transparentní 
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 20 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PUR Performance

PU odsávací a transportní hadice, extrémně oděru / vakuu-odolná, zcela hladký vnitřní povrch, permanentní antistatická, povrchový odpor < 109 Ohm, mikrobům odolná

Oblasti použití

 • Transportní hadice pro problematická mé- dia, např. písek, štěrk, obilí, granule, stejně tak jako pro překládací a dopravní zařízení
 • Všude, kde je potřeba snadno čistit povrchy - Sací a transportní hadice pro extrémně abrazivní pevná, kapalná a plynná média - Transportní hadice pro sklárny, ocelárny, lomy, loděnice, doky, štěrkování plochých střech, atd.

Standardně dodávané

 • DN 38 - DN 202
 • Barva: transparentní 
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 20 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +90 °C krátkodobě do +125 °C

 

Master-PE L-F EL

PE fóliová hadice, velmi lehká, vysoce flexibilní, elektricky vodivá, povrchový odpor ≤104 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové oblasti, v nichž je požadována elektrická vodivost.
 • Vysoce flexibilní spirálová hadice pro odsá- vání rozpouštědel a agresivních par v klimatizační technice a vzduchotechnice

Standardně dodávané

 • DN 40 – DN 600
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +60 °C krátkodobě do +80 °C

 

Master-PE L-EL

PE odsávací a transportní hadice, lehká, elektricky vodivá, povrchový odporv ≤104 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové oblasti, v nichž je požadována elektrická vodivost
 • Velmi flexibilní odsávací a transportní hadice pro agresivní kapalná a plynná média, transport jemnozrnných částic

Standardně dodávané

 • DN 25 – DN 300
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -35 °C do +80 °C krátkodobě do +120 °C

 

Master-PVC L-F EL

PVC fóliová hadice, lehká, velmi flexibilní, elektricky vodivá, povrchový odpor <106 Ohm

Oblasti použití

 • Odsávací a transportní hadice pro abrazivní pevné látky, tekutá a plynná média
 • Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány antistatické vlastnosti
 • Transport jemnozrnných částic jako jsou prachy a prášky, chemická zařízení, stavba přístrojů

Standardně dodávané

 • DN 50 – DN 300
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -20 °C do +70 °C krátkodobě do +80 °C

 

Master-Clip Vinyl EL

Odsávací a foukací hadice z PVC potažené polyesterové tkaniny, elektricky vodivá, povrchový odpor <106 Ohm

Oblasti použití

 • Nebezpečné zóny, v nichž je vyžadované odvádění elektrostatického náboje dle směrnice TRBS
 • Při zvýšené mechanické zátěži, odsávání a vedení agresivních médií, explozivních plynů a par, odsávací zařízení, nízkotlaká oblast, přívod a odvod vzduchu v zóně ochrany před explozí*
 • Nízkotlaková oblast - Odsávací zařízení

Standardně dodávané

 • DN 50 – DN 900
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -20 °C do +70 °C krátkodobě až +80 °C

 

Master-Clip VITON© EL

Odsávací a dmýchací hadice polyesterové tkaniny potažené VITONEM, pro agresivní media do +210°C, elektricky vodivá, povrchový odpor ≤104 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové oblasti, ve kterých je požadována elektrická vodivost dle TRBS
 • Odsávání agresivních plynů a par v rizikových zónách, z chemických zařízení, v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma- cie a papírenství, odsávání rozpouštědel
 • Odsávání barevné mlhoviny při lakování
 • Nízkotlaková oblast

Zakázková výroba

 • DN 38 - DN 900
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -25 °C do +210 °C krátkodobě do +240 °C

 

Master-Clip PTFE EL

Odsávací a foukací (přetlak) hadice pro agresivní média do 280 °C, elektricky vodivá, povrchový odpor <106 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové oblasti, ve kterých je požadována elektrická vodivost dle TRBS
 • Odsávání agresivních plynů a par v rizikových zónách, z chemických zařízení, v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma- cie a papírenství, odsávání rozpouštědel, oblasti nízkého tlaku
 • Odsávání mlhoviny od ředidel

Zakázková výroba

 • DN 55 - DN 900
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 10 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -150 °C do +280 °C krátkodobě do +300 °C

 

Master-Clip PTFE H-EL

Odsávací a foukací (přetlak) hadice pro agresivní média do +175 °C, elektricky vodivá, povrchový odpor <106 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové oblasti, ve kterých je požadována elektrická vodivost dle TRBS
 • Odsávání agresivních plynů a par v rizikových zónách, z chemických zařízení, v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma- cie a papírenství, odsávání rozpouštědel, oblasti nízkého tlaku

Zakázková výroba

 • DN 38 - DN 900
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 25 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +175 °C krátkodobě do +190 °C

 

Master-Clip PTFE S-EL

Odsávací a foukací (přetlak) hadice pro agresivní média do +250 °C, elektricky vodivá, povrchový odpor <106 Ohm

Oblasti použití

 • Rizikové oblasti, ve kterých je požadována elektrická vodivost dle TRBS
 • Odsávání agresivních plynů a par v rizikových zónách, z chemických zařízení, v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma- cie a papírenství, odsávání rozpouštědel, oblasti nízkého tlaku

Zakázková výroba

 • DN 50 - DN 900
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 10 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -70 °C do +250 °C krátkodobě do +270 °C

 

Master-VAC EL

PE-EVA odsávací a transportní hadice, lehká, odolná proti sešlápnutí, elektricky vodivá, povrchový odpor <106 Ohm

Oblasti použití

 • Lehké vysavače pro domácnost a průmysl, čištění bazénů, ruční obráběcí stroje, odpra- šovací zařízení, průtok a odsávání pevných, kapalných, plynných médií, prachu a prášku, vzduchotechnika, chemický průmysl, ochranná hadice

Standardně dodávané

 • DN 25 - DN 50
 • Barva: černá
 • Skladové délky: viz internet 
 • Výrobní délka: až 20 m podle DN
 • Teplotní oblasti použití -40 °C do +60 °C krátkodobě do +70 °C
Kontakt
MASTERFLEX Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá

Tel.: +420 374 629 469
Fax: +420 374 631 031
E-mail: odbyt@masterflex-cesko.cz
Web: www.masterflex.cz
          www.masterflexgroup.com