Produkty 

Hadice z PU vysoce odolné proti oděru 

Umožňují zachovat optimální rovnováhu mezi náklady a zisky.

Master - PUR L

PU odsávací a přepravní hadice, lehká

materiál:

 • stěna: čistý polyester polyuretan (dle DIN 53516 více odolný proti oděru než porovnatelný polyether polyuretan)
 • spirála: pružinový drát
 • konstrukce: zalévaná spirála z pružinového drátu, zabezpečená proti otáčení a posunu
 • stěna: polyester polyuretan, tloušťka stěny mezi spirálami cca. 0,7 mm
 • rozmezí teplot: - 40 °C až +90 °C, krátkodobě až +125 °C
 • skladem: DN25 až DN500

vlastnosti:

 • vysoce odolné proti oděru
 • odolné proti benzínu a olejům
 • plynotěsné
 • dobrá odolnost proti chemikáliím
 • neobsahuje změkčovadla a halogeny
 • všeobecně dobrá odolnost proti UV a ozonu
 • extrémě fl exibilní, malý poloměr ohybu
 • vysoká pevnost v tahu
 • vnitřní strana převážně hladká
 • optimální vlastnosti při proudění
 • RoHS-konform

oblasti použití:

 • odsávání nebo přeprava suchých materiálů, který způsobují oděr, plynových a tekutých médií například: prach, prášek, olejové mlhy

 

Master - PUR H

PU odsávací a přepravní hadice, středně těžká

materiál:

 • stěna: čistý polyester polyuretan (dle DIN 53516 více odolný proti oděru než porovnatelný polyether polyuretan)
 • spirála: pružinový drát
 • konstrukce: zalévaná spirála z pružinového drátu, zabezpečená proti otáčení a posunu
 • stěna: polyester polyuretan, tloušťka stěny mezi spirálami cca. 1,4 mm
 • rozmezí teplot: - 40 °C až +90 °C, krátkodobě až +125 °C
 • skladem: DN16 až DN500

vlastnosti:

 • vysoce odolné proti oděru
 • malý poloměr ohybu
 • odolné proti benzínu a olejům
 • zvýšená odolnost proti přetlaku a podtlaku
 • dobrá odolnost proti chemikaliím
 • vysoká pevnost v tahu
 • neobsahuje změkčovadla a halogeny
 • vnitřní strana převážné hladká
 • všeobecné dobra odolnost proti UV a ozónu
 • optimální vlastnosti při proudění
 • velice fl exibilní, malá váha
 • RoHS-konform

oblasti použití:

 • odsávání hrubozrnných médií o vysokém průtoku například: granuláty, papírová vlákna, piliny
   

Základní katalog výrobků